Doelstelling

1PfoundationDoelstelling 1% Foundation

De stichting 1 PERCENT h.o.d.n. 1% Foundation heeft als doel de bescherming en waarborging van grond- en burgerrechten van motorrijders en verbanden waarin zij zich georganiseerd hebben.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verlenen van juridische en maatschappelijke bijstand;
  • het als belangenbehartiger optreden jegens de overheid en politiek;
  • het verstrekken van informatie aan pers en publiek;
  • fondsenwerving ter realisatie van het doel;
  • alle handelingen en werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.
Dit bericht is geplaatst in 1% Foundation. Bookmark de permalink.