Doelstelling

1PfoundationDoelstelling 1% Foundation

De stichting 1 PERCENT h.o.d.n. 1% Foundation heeft als doel de bescherming en waarborging van grond- en burgerrechten van motorrijders en verbanden waarin zij zich georganiseerd hebben.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het verlenen van juridische en maatschappelijke bijstand;
 • het als belangenbehartiger optreden jegens de overheid en politiek;
 • het verstrekken van informatie aan pers en publiek;
 • fondsenwerving ter realisatie van het doel;
 • alle handelingen en werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.
Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Doelstelling

De naam 1% Foundation

1PercentMCSinNLDe naam 1% Foundation is bewust gekozen naar het eerste document wat de politie heeft geschreven in de aanloop van het beleid in 2010. Dit document werd als “Politie Intern” aangemerkt maar ondertussen publiekelijk ter download gezet op www.politie.nl en de pers heeft dat ook veelvuldig gedaan.

Vanaf dat moment werd er door de politiek en de media ook steeds over 1% MotorClubs gesproken en werd aan het begrip 1% doelbewust een criminele lading gegeven. Helaas associëren veel mensen vanaf die tijd 1% dan ook met misdaad wat volgens insiders niet terecht is. 1% is een geuzennaam die door vele bikers wordt gedragen als teken van hun lifestyle.

HandboekOok bracht de politie in 2010 een HANDBOEK uit waar het begrip “1% MC” terugkwam. Nauwgezet wordt hierin aangegeven hoe opsporingsambtenaren om moeten gaan met de leden van de genoemde motorclubs.

Je zou dit “HANDBOEK” kunnen zien als de eerste regelrechte schending van Artikel 1 van onze Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan“. Dit document laat duidelijk zien dat politie niet veel gelegen is aan onze grondwet.

Ondanks dat de politie vanaf 2014 spreekt over Outlaw Motorcycle Gang (OMG) en men niet langer 1%-MC in de uitvoering van het beleid noemt hebben wij gemeend dat het allemaal hier begonnen is en de naam 1% Foundation zeer toepasselijk is.

Wil je meer weten over de geschiedenis van 1% en/of hoe de oprichter van de 1% Foundation hier persoonlijk over denkt? Lees dan de volgende links:

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor De naam 1% Foundation

Beleid overheid

De inhoud van het beleid

Outlawbikers-210x300Het beleid wat inmiddels door vele landelijke en lokale overheden wordt uitgevoerd is voornamelijk bestuursrechtelijk. Men noemt het zelf ook wel “het barriere-model“. Het beleid bestaat uit ondermeer:

 • Sluiten clubhuizen (gemeenten)
 • Weren nieuwe clubhuizen (gemeenten)
 • Weigeren evenementen (gemeenten)
 • Extra Controles (Politie, Belastingdienst)
 • Weigeren als Ambtenaar
 • Weigeren afgifte VGB of VOG (AIVD, MIVD)
 • Inventarisatie (alle overheden)
 • Richtlijnen toegang Horeca
 • Verbod op dragen club-kleding
 • Overdreven aandacht media
 • Benaderen zakenrelaties
 • etc, etc …

Landelijk wordt nauwgezet advies gegeven hoe het beleid moet worden uitgevoerd.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Beleid overheid

BELANGRIJK

Het belang van ons werk!

1PfoundationOp het eerste oog lijkt het dat het beleid van het Minsterie van Veiligheid en Justitie uitsluitend gericht is op motorclubs, of zoals de overheid het zelf noemt Outlaw Motorcycle Gangs of criminele motorbendes.

Niets is echter minder waar. Er is GEEN of nauwelijks strafrechtelijk onderzoek. Laat staan dat er specifiek, op basis van het beleid, motorclubs strafrechtelijk worden vervolgd. (zie onderzoek)

Onze mening is dat, indien er aanleiding is een lid van een club strafrechtelijk te vervolgen, dit ook moet gebeuren. Daartoe zijn meer als voldoende mogelijkheden in Nederland. Wij houden ons niet bezig met strafrecht.

Leden van motorclubs worden structureel gedwarsboomd, op alle mogelijke manieren. De meeste leden zijn nooit in aanraking met politie of justitie geweest voorafgaand aan dit beleid. Toch staan hun banen op het spel, wordt het zaken doen onmogelijk gemaakt en worden ze elke dag in de media als “zware criminelen” afgeschilderd. Ook stopt het niet met de clubs of leden van de clubs genoemd in het beleid. Vele bikers krijgen meer en meer last van het beleid en ook motortourclubs voelen de gevolgen. Vele evenementen worden afgelast en steeds meer bikers vragen zich af waarom. En stopt het bij de motorrijders?.

Het gaat hier om grond- en burger-rechten. Om vrijheid voor IEDEREEN!

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor BELANGRIJK

Wat doet de 1% Foundation?

VrouweJustitia-1Bestuursrechtelijke zaken zoals

 • Bezwaarschrift
 • Beroepschrift
 • Voorlopige voorziening
 • Klachtenprocedure

Maar ook preventieve zaken zoals

 • Advies
 • Juridische structuur
 • Inrichten financiële structuur

Uiteraard doen we principiële zaken t.b.v. het algemeen nut maar incidenteel worden ook zaken aangenomen t.b.v. personen of rechtsvormen. In deze gevallen wordt een redelijke vergoeding gevraagd voor de werkzaamheden

We doen GEEN strafzaken!

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Wat doet de 1% Foundation?

Fondsenwerving

Tot 1 april 2015 werd de strijd tegen het beleid gefinancierd door de individuele clubs.

De tijd die juristen en advocaten hier in hebben gestoken werd NIET vergoed. En de uren zijn inmiddels allang niet meer te overzien.

fondsenwerving_620Geld begint een steeds grotere rol te spelen in de strijd om rechtvaardigheid en dat kan natuurlijk niet waar zijn. Wij hopen dan ook dat we naast de morele steun die we dagelijks ontvangen we ook kunnen rekenen op financiele steun.

Steun ons en doe een storting, groot of klein, op rekening

NL85 INGB 0006 8362 14
t.n.v. 1 PERCENT Foundation

Dit geld wordt UITSLUITEND gebruikt voor de Doelstelling

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Fondsenwerving

Casussen

Afgeronde zaken:

Lopende zaken:

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Casussen

Strafrecht

De 1% Foundation houdt zich, zoals gezegd, niet bezig met strafrecht. Dat wil echter niet zeggen dat we bikers, die strafrechtelijk in de problemen komen, in de kou laten staan.

Als strafrecht-advocaat bevelen wij aan Mr. Michael Ruperti. Hij is niet alleen een zeer ervaren strafrecht-advocaat maar heeft inmiddels een ruime ervaring met motorclub-aangelegenheden. Hij weet als geen ander dat zaken een stuk complexer worden indien door politie en/of justitie de term OMG wordt  toegevoegd aan een dossier. Daarbij kan hij, indien nodig, op de steun van de 1% Foundation rekenen in de vorm van kennis en ervaring specifiek op gebied van OMG-beleid.

michael_rupertiMr. M.P.K. Ruperti (Michael) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na zijn studie en studentenstage in de advocatuur is hij eind 1999 in dienst getreden bij de Militair Juridische Dienst van Defensie. Na de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie werd hij in de rang van kapitein geplaatst bij de afdeling militaire zaken van het Openbaar Ministerie te Arnhem.

Gedurende zijn tijd bij het parket en de rechtbank te Arnhem heeft mr. Ruperti veel ervaring opgedaan in het commune strafrecht, het militaire straf- en tuchtrecht en het militaire ambtenarenrecht.

In 2004-2005 is mr. Ruperti als legal advisor en plaatsvervangend chef staf van het Nederlandse militaire contingent voor 6 maanden uitgezonden geweest naar Bosnië-Herzegovina.

Sinds februari 2007 was mr. Ruperti werkzaam als advocaat bij Peters en Van Dijk Advocaten en sinds 1 november 2008 was mr. Ruperti verbonden aan de maatschap Dijkstra Krikke Ruperti advocaten.

 DrostEnVanDeVijver

Contact: m.ruperti@drostenvandevijver.nl

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Strafrecht

STEUN ONS

Onze 1 PERCENT Foundation heeft nauwelijks eigen middelen en daarom zijn we afhankelijk van prodeo-werk en donaties.

fondsenwerving_620Blijf niet aan de zijlijn en doe mee!

Steun ons en doe een storting, groot of klein, op rekening

NL85 INGB 0006 8362 14
t.n.v. 1 PERCENT Foundation

Dit geld wordt UITSLUITEND gebruikt voor de Doelstelling

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor STEUN ONS

Contact

Stichting 1 PERCENT
h.o.d.n. 1 PERCENT Foundation

Tel: 040-8200488

Web: http://stichting.1percent.nl
E-mail: stichting@1percent.nl

KvK: 62962205

Bankrekening: NL85 INGB 0006 8362 14
BIC: INGBNL2A

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Contact