Promo 1% Foundation

 

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Promo 1% Foundation

Enquête 1% Foundation

Wil je a.u.b. deze enquete even invullen als je langs komt?

Wij stellen dat op prijs en danken je.

Wat is je achtergrond?

View Results

Laden ... Laden ...

Wat vind je van het werk van de 1% Foundation?

View Results

Laden ... Laden ...
Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Enquête 1% Foundation

Mailinglist (nieuwsbrief)

EmailWil je regelmatig op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten van de 1% Foundation?
Sluit je dan aan op de nieuwsbrief:

Stuur een mail aan news@1percent.nl
Op de onderwerpregel zet je eenvoudig ADD ME

Wil je deze nieuwsbrief niet langer meer volgen
dan stuur je eveneens een mail aan news@1percent.nl.
Op de onderwerpregel zet je eenvoudig REMOVE ME

De 1% Foundation geeft je e-mail-ades niet door aan derden.
Ook sturen wij je geen ongevraagde commerciele e-mail.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Mailinglist (nieuwsbrief)

Middelen

Onze 1 PERCENT Foundation heeft nauwelijks eigen middelen en daarom zijn we afhankelijk van prodeo-werk en donaties.

fondsenwerving_620Blijf niet aan de zijlijn en doe mee!

Steun ons en doe een storting, groot of klein, op rekening

NL85 INGB 0006 8362 14
t.n.v. 1 PERCENT Foundation

Dit geld wordt UITSLUITEND gebruikt voor de Doelstelling

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Middelen

Wederrechtelijke vrijheidsberoving

AanhoudingLangs deze weg wil ik aangifte doen van een MISDRIJF. Op zaterdag 28 maart 2015 werd ik, JWA Raaijmakers, staande gehouden in het centrum van Eindhoven. Na een vervelend gesprek werd mijn ID gevorderd, naar zeggen van de verbalisant ter vaststelling van mijn identiteit. Het bleek echter al snel dat dezelfde verbalisant dit enkele weken geleden al heeft gecontroleerd.

Indien deze controle ten doel heeft te registreren dan is dit dus duidelijk niet gebeurd. Ook erkent de verbalisant dat hij zich dat goed herinnerde. Ik heb overigens mijn gegevens doorgegeven, op schrift, aan deze verbalisant, maar hij stond erop dat mijn ID getoond werd. Na weigering werd ik aangehouden en overgebracht naar het bureau Mathildelaan voor de nacht. Deze conversatie is vastgelegd in beeld en geluid.

Aan de buitenkant van mijn cel, aan de deurhendel, hing een mapje met een A4 erin. Hierop stond duidelijk mijn identiteit, in alle details. Toch vond een verbalisant het nodig te dreigen mijn inverzekeringstelling te verlengen en mij over te dragen aan de vreemdelingendienst indien ik mijn ID niet zou tonen. Dit alles “ter vaststelling van mijn identiteit”. Het moge duidelijk zijn, aan de hand van de brief op mijn celdeur, dat deze reden een drogreden was en dat mijn identiteit al lang bekend was.

Ik moet dus vaststellen dat de politie mij wederrechtelijk van mijn vrijheid beroofd heeft en misbruik heeft gemaakt van de macht die onze wetgeving aan hen geeft. Ik ben bereid, op eerste verzoek, de filmbeelden over te dragen. U kunt deze ook vinden op:
http://www.mediavrijheid.nl/index.php/2015/03/28/en-de-biker-is-weer-los/

Volledige aangifte

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Wederrechtelijke vrijheidsberoving

RDW

StaandehoudingClient voert medio mei 2002 een Harley Davidson in, vanuit Belgie; bouwjaar 1975. De motorfiets wordt gekeurd door het RDW, er wordt een kenteken op afgegeven, BPM wordt betaald en Inter Dutch Expertise voert een taxatie uit. Alle documenten zijn volledig in orde.

Client is per 2014 lid van een supportclub van een MC. Er volgen staandehoudingen.

Politie meld vermeende onregelmatigheden aan de motor bij het RDW. Na herkeuring verklaard het RDW het kenteken VERVALLEN. Het RDW motiveert: “De fabrikant Harley Davidson geeft aan het VIN niet te kennen en dus nooit te hebben uitgegeven“.

Het blijkt echter dat een 9digit VIN-nummer van voor 1981 niet meer gecontroleerd kan worden omdat Harley Davidson hier geen gegevens meer van heeft. Ook heeft de taxateur in 2002 in het rapport aangegeven: Framenummer Fabrieksmatig : JA. Tenslotte is, na 13 jaar, de eigenaar uiteraard eigenaar te goeder trouw.

Bezwaar bij het RDW is ingediend.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor RDW

Smaad en Laster Politie

Langs deze weg willen wij aangifte doen van een MISDRIJF. Documenten opgesteld en verspreid door de politie bevatten opzettelijke leugens waardoor er sprake is van valsheid in geschrifte, smaad en/of laster. In onze optiek is dit een misdrijf.

Outlawbikers-210x300Het moge duidelijk zijn dat, gezien de antecedenten binnen onze vereniging, er geen enkele aanleiding is om deze leugens te verspreiden. Er is niet eens een onderzoek gaande tegen onze vereniging dan wel tegen een van onze leden. Tevens hebben wij geen toestemming gegeven aan de politie om deze leugens te verspreiden.

Als belangrijkste bewijsmiddel verwijzen we naar het laatste stuk dat, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de politie, publiekelijk is verspreid via www.politie.nl “Outlawbikers in Nederland

Hierin staat duidelijk het volgende vermeld:
Outlaw motorcycle gangs zijn immers geen normale motorclubs, waar alleen het plezier van motorrijden centraal staat. Outlaw motorcycle gangs laten zich in ons land kennen door verstoringen van de openbare orde, waarbij geweld en bedreigingen niet geschuwd worden. De chapters hebben veel leden, die zich met (zware en ondermijnende) criminaliteit bezighouden en men stelt eigen regels boven en buiten de regels van de rechtsstaat. De chapters zijn daarmee een criminogene omgeving, waarin het makkelijk crimineel (internationaal) zaken doen is.

Gehele aangifte

Op 28 april 2015 heeft het OM deze zaak geseponeerd. Zie sepotbericht.

Artikel 12 procedure komt er aan.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Smaad en Laster Politie

Motorcafe

NoColorsMenuOp de deur van Motorcafe de Put te Wagenburg verschijnt plotseling een biljet “NO COLORS” met een afbeelding van een (lege) backcolor. Het roept associaties op van lang vervlogen tijden toen bepaalde bevolkingsgroepen niet welkom waren op vele plaatsen.

Het blijkt dat de gemeente de uitbater hier opdracht toe gegeven heeft middels een schrijven. Omdat we dit schrijven als een besluit zien maken we bezwaar binnen de 6 weken die daar voor staat.

De bezwaarcomissie van de gemeente Drimmelen komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift. De comissie acht het bezwaar kennelijk-niet-ontvankelijk waardoor geen hoorzitting wordt geplanned. Het College heeft dit advies op 31 maart 2015 overgenomen en de gang naar de bestuursrechter is gemaakt.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Motorcafe

Veteranenhuis

VeteranenhuisDoor de Stichting Veteranenhuis wordt er een Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC) gevestigd in Breda. Elke donderdag is er een inloop-avond voor alle veteranen en op vrijdag vergaderen de Veterans MC uit de regio in het pand.

Van meet af aan verzet de gemeente Breda zich hevig tegen dit initiatief. Allereerst worden buurtbewoners en verhuurder opgezet tegen de Stichting. De verhuurder wordt opgedragen de huur op te zeggen en er alles aan te doen de Stichting uit het pand te krijgen. Voor de kantonrechter wint de Stichting Veteranenhuis.

Vervolgens sluit de gemeente Breda het pand op basis van horeca-wetgeving maar de bestuursrechter haalt de verzegeling er weer af. Dan dreigt de gemeente met dwangsommen op basis van het bestemmingsplan en de Stichting verzoekt de bestuursrechter de gemeente te verbieden deze dwangsommen op te leggen. Hoewel de bestuursrechter dit verzoek niet op voorhand wil toewijzen merkt ze op dat, indien er een dwangsom wordt opgelegd, het dan voorgelegd kan worden.

Met toestemming van de gemeente Breda wordt een pand betrokken waar het bestemmingsplan wel in orde is. Al na een paar dagen blijkt dat de Stichting is beetgenomen en trekt de gemeente het pand terug uit de bruikleen. In de procedures claimt de gemeente dat bestuursrecht niet van toepassing is omdat de gemeente m.b.t. het nieuwe pand civielrechtelijk optreed.

De Comisssie Ombudsman bekijkt op dit moment de gehele gang van zaken en het gedrag van de ambtenaren van de gemeente Breda.

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Veteranenhuis

Veteranendag 2014

Vlak voor de Veteranendag bepaalt de Burgemeester van Den Haag dat het Motorclubs, genoemd in de documenten van het beleid, niet geoorloofd is om mee te rijden in het Defile en tijdens de intocht op het Malieveld. Namens de Veterans MC wordt bezwaar gemaakt en een procedure gestart bij de bestuursrechter.

Defile

De Burgemeester van Den Haag voert in haar verweer aan dat er geen bestuursrechtelijke maatregel is genomen. Een en ander zou een beslissing zijn van het Comitee Veteranendag en als zodanig in de aanvraag vergunning staan.

De rechter oordeelt dat de Veterans MC slechts een “afgeleid belang” hebben bij de vergunning en dat de zaak niet ontvankelijk is.

Argumenten beroep bij de Raad van State: Volgens de pers en meerdere documenten heeft de Burgemeester wel degelijk bepaalt en maakt de schending van grondrechten de Veterans MC wel degelijk rechtstreeks belanghebbende. Wordt vervolgd …

Geplaatst in 1% Foundation | Reacties uitgeschakeld voor Veteranendag 2014